:: Daftar Rekapitulasi tenaga Edukatif & Non Edukatif FKIP UNS ::
Rekapitulasi Tenaga Edukatif FKIP UNS
Jabatan
III a
III b
III c
III d
IV a
IV b
IV c
IV d
IV e
Jumlah
Tenaga
Pengajar
1
16
17
Asisten
Ahli
35
32
2
1
70
Lektor
40
44
27
111
Lektor
Kepala
3
14
81
63
34
195
Guru
Besar
2
4
3
6
8
23
416
Pendidikan
III a
III b
III c
III d
IV a
IV b
IV c
IV d
IV e
Jumlah
S-1
8
2
3
1
1
1
1
117
S-2
28
82
40
32
69
50
25
0
0
328
S-3
4
6
8
13
17
11
6
8
73
416
Rekapitulasi Tenaga Administrasi FKIP UNS
No
Jabatan Akademik
Gol. / Ruang
Jumlah
1.
Pembina Tingkat I
IV b
1
2.
Pembina
IV a
3.
Penata Tingkat I
III d
3
4.
Penata
III c
6
5.
Penata Muda Tingkat I
III b
26
6.
Penata Muda
III a
16
7.
Pengatur Tingkat I
II d
17
8.
Pengatur
II c
10
9.
Pengatur Muda Tingkat I
II b
1
10.
Pengatur Muda
II a
17
11.
Juru Muda
I a
1
Jumlah
98
Rekapitulasi Tenaga Teknisi/Laboran FKIP UNS
No
Jabatan Akademik
Gol. / Ruang
Jumlah
1.
Penata Muda
III a
2
2.
Pengatur Tingkat I
II d
2
3.
Pengatur
II c
2
4.
Pengatur Muda
II a
2
Jumlah
8
Rekapitulasi Tenaga Pustakawan FKIP UNS
No
Jabatan Akademik
Gol. / Ruang
Jumlah
1.
Penata Muda
III a
1
2.
Pengatur Tingkat I
II d
1
Jumlah
2
Rekapitulasi Tenaga Pranata HumasFKIP UNS
No
Jabatan Akademik
Gol. / Ruang
Jumlah
1.
Penata Muda Tingkat I
III b
1
Jumlah
1
Rekapitulasi Tenaga Arsiparis FKIP UNS
No
Jabatan Akademik
Gol. / Ruang
Jumlah
1.
Penata
III c
2
Jumlah
2