UNS,semar.tv – Cara mendidik anak dengan benar dan sesuai dengan contoh Rasululloh merupakan kunci mencetak generasi mendatang yang lebih unggul. Inilah yang menjadi tujuan dari Seminar Psikologi Islam yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi UNS di Aula Gd.F pada Sabtu, 15 Juni 2013. Seminar yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai Universitas ini mengangkat tema “Bersinergi bersama psikologi mencetak generasi Rabbani”.

Hal lain yang menjadi pertimbangan diadakannya seminar ini ialah kenyataan bahwa banyak orangtua belum terlalu paham bagaimana mengasuh anak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, melalui seminar ini dipaparkan bagaimana Rasululloh mendidik anak dengan mementingkan aspek psikologis, biologis, dan spiritual sehingga menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya.

Dalam seminar ini didatangkan dua pakar psikologi islam Prof Abdul Mujib M.Ag, M.Si yang merupakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, serta Ustadz Budi Ashari yang telah kita kenal bersama  melalui layar televisi sebagai Pembawa acara Khalifah di Trans 7. Selain dua pembicara tadi, acara ini juga dimeriahkan pentas nasyid Saman Psikologi UNS.()