Sarimpi gêndhing Ludira Madura, minggah Kinanthi pelog barang (cakêpan lami) [Kinanthi] 1. midêring rat angalangut | lêlana jajah nagari | mubêng têpining samudra | sumêngka anggraning wukir | analasak wanawasa | tumurun ing jurang trêbis || 2. sayêkti kalamun suwung